Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 243/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2014-03-13

Sygnatura akt II Cz 243/14

POSTANOWIENIE

Dnia 13 marca 2014 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy
w składzie następującym:

Przewodniczący : SSO Anatol Gul

Sędziowie : SO Alicja Chrzan

SO Jerzy Dydo

po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2014 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy ze skargi dłużnika J. D. skargi na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Śródmieścia we Wrocławiu P. P. sprawie egzekucyjnej Km 5080/13 z wniosku wierzyciela (...) Sp. z o.o. w K.

na skutek zażalenia wierzyciela na postanowienie Sądu Rejonowego w Świdnicy z dnia 04 grudnia 2013 r., sygn. akt I Co 4215/13

postanawia :

I. umorzyć postępowanie zażaleniowe,

II. oddalić wniosek wierzyciela o przyznanie kosztów postępowania zażaleniowego.

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 04 grudnia 2013 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy zawiesił postępowanie prowadzone przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Śródmieście we Wrocławiu P. P. w sprawie Km 5080/13 do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd skargi na czynności Komornika tj. na zajęcie rachunku bankowego w Banku (...) z dnia 25.11.2013 r., wskazując w uzasadnieniu orzeczenia na art. 821 § 1 k.p.c.

Zażalenie na wskazane postanowienie złożył wierzyciel domagając się jego uchylenia. Podał, że skarga na czynności komornika jest bezzasadna, stąd też postanowienie o zawieszeniu zostało wydane bezzasadnie.

Postępowanie zażaleniowe należało umorzyć zgodnie z art. 355 § 1 k.p.c. w zw. z art. 391 § 1 k.p.c. zw. z art. 13 § 2 k.p.c.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy w Świdnicy oddalił skargę dłużnika na czynności Komornika.

Postanowieniem z 03 lutego 2014 r., doręczonym dłużnikowi 20 lutego 2014 r. Sąd I instancji odrzucił jego zażalenie na postanowienie oddalające skargę na czynności komornika. Termin do złożenia zażalenia na powyższe postanowienie minął dłużnikowi z dniem 27 lutego 2014 r.

Do dnia 13 marca 2014 r. dłużnik nie wniósł środka odwoławczego, a zatem przyjąć trzeba, że postanowienie o oddaleniu skargi na czynności Komornika stało się prawomocne. Ponieważ postanowienie Sądu I instancji o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego obowiązywało do czasu rozstrzygnięcia skargi na czynności Komornika (vide : sentencja postanowienia z dnia 04 grudnia 2013 r.), a zatem po jego uprawomocnieniu orzeczenie to upadło z mocy prawa.

Skoro tak, to rozstrzygnięcie zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego stało się zbędne, a jeśli wierzyciel nie cofnął złożonego zażalenia Sąd Okręgowy obowiązany był postępowanie zażaleniowe umorzyć, w oparciu o powołane na wstępie przepisy.

W punkcie II Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela o przyznanie mu kosztów postępowania zażaleniowego z uwagi na to, że zarzuty w nim zawarte nie były przedmiotem merytorycznej oceny Sądu.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Alicja Chrzan ,  Jerzy Dydo
Data wytworzenia informacji: