Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ca 770/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2015-12-29

X P 714/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście we Wrocławiu

Data orzeczenia: 24 maja 2016

Data publikacji: 21 czerwca 2016

Poziom podobieństwa: 80%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, wykonawcza wykonalność, egzekucja, powództwo, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, pozbawienie wykonalności, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, wyrok sądu rejonowy, dłużnik, krzyk, wykonawcza wykonalność, egzekucja, śródmieście, czynność komorników, komornik sądowy przy sądzie, obrona formalna, błąd w ocenie stanu, powództwo, całkowita spłata należności, postanowienie sądu o nadaniu, komornik sądowy, sąd polubowny, obrona merytoryczna
Zobacz»

XII C 1937/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Data orzeczenia: 16 sierpnia 2018

Data publikacji: 17 września 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, koszt postępowania klauzulowego, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, komornik, opatrzona klauzula wykonalności, powództwo opozycyjne, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, akt notarialny, zadatek, koszt postępowania klauzulowego, pozbawienie wykonalności, tytuł egzekucyjny, kancelaria notarialna, notariusz, umowa przedwstępna, sprawa o sygnaturze, potwierdzenie dokonania przelewu, zobowiązanie do zapłaty, email, postanowienie sądu rejonowego, komornik, opatrzona klauzula wykonalności, wierzycielka, powództwo opozycyjne, pozwany, przedmiot zobowiązania
Zobacz»

II Ca 1108/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Kielcach

Data orzeczenia: 13 listopada 2013

Data publikacji: 17 marca 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 77%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, powództwo przeciwegzekucyjne, tytuł egzekucyjny, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, zespół powypadkowy, zakończenie postępowania egzekucyjnego, wyrok sądu apelacyjny, powództwo przeciwegzekucyjne, komornik sądowy przy sądzie, tytuł egzekucyjny, jedyne zdarzenie, komornik sądowy, sprawa egzekucyjna, charakter strony, prezentacja stanowiska, powództwo egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, ponowna ocena merytoryczna, apelacja powodów, natychmiast wykonalne orzeczenie
Zobacz»

I C 194/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Sieradzu

Data orzeczenia: 26 maja 2015

Data publikacji: 13 lipca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, opatrzona klauzula wykonalności, pozwany, egzekucja, dłużnik, pozbawienie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, nakaz zapłaty, wygaśnięcie zobowiązania, bierna legitymacja procesowa, wydział gospodarczy, wykonawcza wykonalność, opatrzona klauzula wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, status wierzycieli, pozwany, egzekucja, postępowanie upominawcze, sygnatura, dłużnik, potrącenie, postępowanie egzekucyjne w sprawie, sprzedaż wierzytelności, zdarzenie, pozbawienie
Zobacz»

X GC 1219/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 18 lipca 2016

Data publikacji: 30 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 76%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, powództwo o pozbawienie, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik, egzekucja, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, stosunek do powódki
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, powództwo o pozbawienie, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik, ugoda, egzekucja, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, nakaz zapłaty, stosunek do powódki, wydział gospodarczy, powództwo o pozbawienie wykonalności, śródmieście w łodzi, postanowienie o nadanie, wszczęcie egzekucji, przedmiot rozpoznania w sprawie
Zobacz»

II Ca 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim

Data orzeczenia: 7 września 2015

Data publikacji: 19 listopada 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, egzekucja, komornik, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, zarzut spełnienia świadczenia, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, powództwo o pozbawienie, klauzula wykonalności, zastępca komornika, postępowanie o pozbawienie, pozbawienie wykonalności, egzekucja, wydanie klauzuli wykonalności, możliwość kwestionowania, komornik, powstanie, zdarzenie, środek zaskarżenia, wygaśnięcie zobowiązania, dłużnik
Zobacz»

III C 3554/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie

Data orzeczenia: 15 marca 2019

Data publikacji: 23 maja 2019

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, komornik sądowy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, opatrzona klauzula wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik sądowy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy, wydanie nakazu zapłaty, postępowanie egzekucyjne, powództwo opozycyjne, prawomocne orzeczenie, białko, sfałszowanie podpisu, orzeczenie sądowe, podpis pod umowami, centrum, opatrzona klauzula wykonalności, dochodzenie w sprawie podrobienia, zdarzenie, zapłata w postępowaniu upominawczym, przedmiot rozpoznania
Zobacz»

I C 853/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 9 lipca 2015

Data publikacji: 10 lutego 2017

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, świdnik, powództwo opozycyjne, pozbawienie wykonalności, komornik, egzekucja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wierzyciel, świdnik, powództwo opozycyjne, kredyt konsolidacyjny, pozbawienie wykonalności, bank, egzekucja przeciwko powódce, sprzedaż wierzytelności, wniosek o umorzenie egzekucji, potencjalna możliwość, komornik, powodująca zmiana, możliwość prowadzenia egzekucji, egzekucja, umowa kredytów, dłużnik
Zobacz»

II Ca 1034/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 19 grudnia 2017

Data publikacji: 26 stycznia 2018

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności, tytuł egzekucyjny, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, ponowne merytoryczne rozpoznanie, cech orzeczenia, próba wzruszenia, droga powództwa, pozbawienie wykonalności, wykonalność prawomocnego orzeczenia, zbadanie materiału dowodowego, niewielki okres, wystąpienie do ubezpieczyciela, klauzula wykonalności przeciwko powódce, roszczenie i rozstrzygnięcie, uchylenie skarżonego orzeczenia, zainicjowane postępowanie, uzyskanie wyjaśnień
Zobacz»

V Ca 828/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Warszawie

Data orzeczenia: 18 grudnia 2014

Data publikacji: 24 maja 2016

Poziom podobieństwa: 75%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, pozbawienie wykonalności, dłużnik, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, powództwo przeciwegzekucyjne, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, wyegzekwowanie świadczenia, pozbawienie wykonalności, wytoczenie powództwa opozycyjnego, odstąpienie od umowy kredytu, dłużnik, skutek wyegzekwowania, bank, zakończenie egzekucji, prawo dysponowania, oświadczenie o odstąpienia, tytuł egzekucyjny, żądanie pozbawienia wykonalności, prawo bankowe, zakończenie postępowania egzekucyjnego, spłata zaległości
Zobacz»

III Ca 1649/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 14 kwietnia 2016

Data publikacji: 31 maja 2016

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, opatrzona klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, klauzula wykonalności postanowienia, dłużnik, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, opatrzona klauzula wykonalności, dowód wpłaty, wykonawcza wykonalność, postanowienie referendarza, dług, klauzula wykonalności postanowienia, należność czynszowa, najstarsza należność, zarzut spełnienia świadczenia, bieżąca należność, dłużnik, wpłaty dobrowolne, sygnatura, nakaz zapłaty, tytuł egzekucyjny, wpłata powódki, klauzula wykonalności przeciwko powódce, czynsz, wierzyciel
Zobacz»

I C 29/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Kwidzynie

Data orzeczenia: 30 maja 2016

Data publikacji: 26 sierpnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, dłużnik, egzekucja, pozwany, tytuł egzekucyjny, komornik sądowy, pozbawienie wykonalności, powództwo
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, proces na podstawie przepisu, dłużnik, postanowienie wydane przez sąd, egzekucja, wytoczenie sprawy, pozwany, pierwsza czynność procesowa, przekaz pocztowy, tytuł egzekucyjny, komornik sądowy, damy powodu, celu wyegzekwowania, procesowe żądanie, pozbawienie wykonalności, wytoczenie powództwa, powództwo, całokształt okoliczności konkretnej, wszczęcie egzekucji
Zobacz»

VI GC 580/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Tychach

Data orzeczenia: 21 listopada 2017

Data publikacji: 22 stycznia 2018

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, wykonawcza wykonalność, dłużnik, egzekucja, komornik sądowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • klauzula wykonalności, tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, pozbawienie wykonalności, nadanie klauzul wykonalności, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, wykonawcza wykonalność, powództwo o pozbawienie wykonalności, dłużnik, postępowanie egzekucyjne, zamknięcie rozprawy, zdarzenie, egzekucja, zarzut spełnienia świadczenia, postanowienie o nadanie klauzuli, przedmiot rozpoznania w sprawie, pismo od komornika, komornik sądowy, adres
Zobacz»

I C 387/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Olsztynie

Data orzeczenia: 27 listopada 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Poziom podobieństwa: 74%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, dłużnik, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, egzekucja, wykonawcza wykonalność
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, kurator, bankowy tytuł egzekucyjny, opłata i prowizja, dłużnik, pozbawienie wykonalności, opatrzona klauzula wykonalności, klauzula wykonalności postanowienia, egzekucja, stawka vat, warunek spłaty, postępowanie egzekucyjne, oświadczenie o poddaniu, siedziba, przekraczająca kwota, okolicznościom nadania, miejsce pobytu dłużnika, wykonawcza wykonalność, możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia
Zobacz»

X GC 634/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 25 listopada 2015

Data publikacji: 28 grudnia 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, egzekucja, klauzula wykonalności, dłużnik, tytuł egzekucyjny, wykonawcza wykonalność, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, pozbawienie wykonalności
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, egzekucja, klauzula wykonalności, dłużnik, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, wierzyciel skarbu państwa, wykonawcza wykonalność, nieruchomość, minister infrastruktury, powództwo opozycyjne, powództwo o pozbawienie, postępowanie egzekucyjne, nadanie klauzul wykonalności, gospodarka przestrzenna i budownictwo, minister gospodarki przestrzennej, pozbawienie wykonalności, sporny wyrok, podstawa powództwa, hipoteka
Zobacz»

I C 1431/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Zgorzelcu

Data orzeczenia: 31 października 2014

Data publikacji: 25 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, komornik sądowy, klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, dłużnik, powództwo przeciwegzekucyjne, powództwo opozycyjne, tytuł egzekucyjny
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, komornik sądowy przy sądzie, komornik sądowy, klauzula wykonalności, egzekucja, wykonawcza wykonalność, wierzyciel, dłużnik, dopuszczalne prowadzenie, egzekucja przez komornika sądowego, akt komornika sądowego, postępowanie egzekucyjne, prawo do wytoczenia, powództwo przeciwegzekucyjne, wierzytelność, powództwo opozycyjne, wytoczenie powództwa, badanie zasadności, tytuł egzekucyjny, regulację materialnoprawną
Zobacz»

II Ca 432/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 27 listopada 2014

Data publikacji: 23 kwietnia 2015

Poziom podobieństwa: 73%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, egzekucja, dłużnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, spółdzielcza kasa oszczędnościowo, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, wykonawcza wykonalność, zachód, nakaz zapłaty, postępowanie prowadzone przez sąd, kontrola prawidłowości orzeczenia, pozbawienie wykonalności, powództwo opozycyjne, orzeczenie sądowe, egzekucja, dłużnik, pozwana spółdzielcza kasa, powaga rzeczy osądzonej, nadanie klauzuli, ograniczenie wykonalności, udzielony radca prawny, pomoc prawna
Zobacz»

I C 1279/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 22 listopada 2012

Data publikacji: 5 września 2013

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, klauzula wykonalności, egzekucja, komornik sądowy, tytuł egzekucyjny, powództwo o pozbawienie, świdnik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, numer, klauzula wykonalności, egzekucja, organ administracyjny, nadanie klauzul wykonalności, akt komornika, powództwo oparte na przepisie, komornik sądowy, wypis sentencji postanowienia, gmina, egzekucja w sprawach, przedawnienie, tytuł egzekucyjny, nieruchomość, powództwo o pozbawienie, zawiadomienie sądu rejonowego, świdnik, rejonowy wydział ksiąg wieczystych, hipoteka
Zobacz»

I C 859/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Szczytnie

Data orzeczenia: 14 lutego 2017

Data publikacji: 14 lipca 2017

Orzeczenie nieprawomocne

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, pozbawienie wykonalności, komornik
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, świadome powzięcie decyzji, pełnomocnik ustanowiony z urzędu, data zawierania umów, klauzula wykonalności, bankowy tytuł egzekucyjny, opiekun, pozbawienie wykonalności, wniosek o wszczęcie, moc rozporządzenia ministra, oddalenie powództwa i orzeczenie, komornik, postępowanie egzekucyjne, wykonalne orzeczenie sądowe, dzień zawarcia umowy, natychmiast wykonalne orzeczenie, zdarzenie materialnoprawne, treść orzeczenia sądowego
Zobacz»

VI ACa 143/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Data orzeczenia: 20 czerwca 2018

Data publikacji: 26 listopada 2018

Istotność:

Poziom podobieństwa: 72%

Wspólna treść

tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, tytuł egzekucyjny, dłużnik, powództwo o pozbawienie, egzekucja, komornik sądowy, klauzula wykonalności postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • powództwo przeciwegzekucyjne, pozbawienie wykonalności
 • Ważne frazy
  • tytuł wykonawczy, wykonawcza wykonalność, bankowy tytuł egzekucyjny, tytuł egzekucyjny, dłużnik, egzekucja z nieruchomości, powództwo o pozbawienie, nieruchomość z dniem, wierzytelność, egzekucja, pełnomocnik dłużnika, wygaśnięcie zobowiązania, woli w warszawie, komornik sądowy, kodeks postępowania cywilnego, dobrowolne spełnienie świadczenia, opis i oszacowanie, przejęcie długu, klauzula wykonalności postanowienia, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Pospiszyl
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Dydo,  Agnieszka Terpiłowska ,  Alicja Chrzan
Data wytworzenia informacji: