Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Cz 332/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Świdnicy z 2013-04-23

III AUz 117/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 października 2014

Data publikacji: 2 lutego 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 57%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, posiedzenie niejawne, doręczenie postanowienia, odpis postanowienia, sentencja postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, apelacja wniesiona po upływie, posiedzenie niejawne, odrzucenie przez sąd, doręczenie postanowienia, dodatek pielęgnacyjny, przepisany termin, urząd pocztowy, przepis o postępowaniu, skutek zażaleń, odpis postanowienia, sentencja postanowienia, ubezpieczenie społeczne z dniem, wydział pracy i ubezpieczeń, sprawa z odwołania, upływ terminów, sądzie drugi, pierwsza instancja, postanowienie sądu okręgowego, druga instancja
Zobacz»

III AUz 23/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Data orzeczenia: 30 marca 2016

Data publikacji: 19 kwietnia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, odpis postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, termin oznaczony w tygodniach, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, ogłoszenie postanowienia, przywrócenie prawa do renty, całkowita niezdolność do pracy, poniedziałek, termin oznaczony w dniach, gorzów wielkopolski, ustawowo zakreślony termin, odpis postanowienia, odpis postanowienia z uzasadnieniem, czynność winna, początkowy dzień, praca organów, praca w trakcie, sporządzenie i doręczenie, ostatni miesiąc
Zobacz»

III Cz 934/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 18 sierpnia 2015

Data publikacji: 17 grudnia 2015

Poziom podobieństwa: 56%

Wspólna treść

odpis postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego, doręczenie postanowienia, termin ustawowy, marzec
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odpis postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, następ, zażalenie pozwane od postanowienia, zażalenie powoda od postanowienia, postanowienie sądu rejonowego, alimenty, sentencja zaskarżonego postanowienia, termin do złożenia zażalenia, powodu odpisów, początkowy dzień, lega, wniesienie środków zaskarżenia, doręczenie postanowienia, termin do wniesienia apelacji, termin ustawowy, marzec, ogłoszenie orzeczenia, rozpoznanie zażalenia, upływ
Zobacz»

VI Gz 193/13

postanowienie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 12 lipca 2013

Data publikacji: 24 lipca 2013

Poziom podobieństwa: 54%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, postanowienie sądu rejonowego, odpis postanowienia, data
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, kloc, rejonowy sąd gospodarczy, rejestr sądowy z dniem, dzień doręczenia postanowienia, data stempla pocztowego, postanowienie z dni, asystent, przedmiot odrzucenia, odrzucenie zażalenia, tygodniowy termin, postanowienie sądu rejonowego, uczestnik, sad rejonowy, odpis postanowienia, krajowy rejestr sądowy, data, wydział gospodarczy, zażalenie na postanowienia
Zobacz»

VI Gz 264/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 13 października 2014

Data publikacji: 30 października 2014

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego, pozwany, doręczenie postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego, pozwany, odpis przedmiotowego postanowienia, dniowy termin na wniesienie, rozstrzygnięcie sądu rejonowego, podstawa dla zastosowania, naruszenie obowiązujących przepisów prawa, termin do złożenia zażalenia, błędne zastosowanie i uznanie, wniesienie zażalenia na postanowienie, wydanie z naruszeniem, lakoniczne stwierdzenie, zarzut i argument, zastosowanie dyspozycji, doręczenie postanowienia, zwrotne potwierdzenie odbioru, zarzut zażalenia, zażalenie na postanowienie sądu, konkretny zarzut
Zobacz»

III AUz 123/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 9 maja 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, świdnik, doręczenie postanowienia, termin ustawowy, postanowienie sądów
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, zażalenie wnioskodawcy, świdnik, doręczenie postanowienia, zażalenie na postanowienie sądu, doręczenie postanowienia zapadłego, niewłaściwe sądy, zażalenie wniesione po upływie, postanowienie zapadłe na rozprawie, postanowienie sądu okręgowego, obliczanie wysokości świadczenia, znaczne przekroczenie, ogłoszenie postanowienia, wniesienie zażalenia na postanowienie, termin ustawowy, postanowienie sądów, odwołanie od zaskarżonych decyzji, przepisany termin, przepis o postępowaniu, przekroczenie terminów
Zobacz»

II Cz 900/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 16 lutego 2015

Data publikacji: 21 października 2015

Poziom podobieństwa: 53%

Wspólna treść

odpis postanowienia, doręczenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odpis postanowienia, doręczenie postanowienia, postanowienie z uzasadnieniem, klauzula prawomocności, termin do wniesienia zażalenia, dzień ogłoszenia postanowienia, zażalenie dłużnika na postanowienie, przesłanie na adres, wniosek o odpisy, ustalenie natury faktycznej, termin siedmiodniowy, lipa, sporządzenie odpisów, pełnomocnik dłużnika, złożenie zażalenia na postanowienie, lipiec, autor wniosku, adres kancelarii, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie sądu rejonowego
Zobacz»

XII Gz 388/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Krakowie

Data orzeczenia: 14 maja 2014

Data publikacji: 26 listopada 2014

Poziom podobieństwa: 52%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, odpis postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, zażalenie od postanowienia, przywrócenie terminów, oddalenie wniosku o przywrócenie, postanowienie z dni, postanowienie o oddalenie wniosku, postanowienie niezaskarżalne, niedźwiedź, odpis postanowienia, zażalenie wniesione po upływie, dzień ustawowo wolny, postanowienie o odrzuceniu zażalenia, termin na wniesienie, strona odpisu, ref, sprawa odpisu, śródmieście w krakowie, postępowanie uproszczone, pozwany termin, tygodniowy termin
Zobacz»

III Cz 1634/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 2 grudnia 2014

Data publikacji: 6 lipca 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, sposób i termin, odpis postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odrzucająca apelacja, postanowienie o odrzuceniu apelacji, termin do wniesienia zażalenia, odpis postanowienia o odrzuceniu, doręczenie postanowienia zapadłego, zażalenie na orzeczenie, sekurytyzacyjny fundusz, brak winy strony, prokura, wniesienie zażalenia na postanowienie, adres sądu, doręczenie postanowienia, sposób i termin, tygodniowy termin, rozpoznanie na posiedzeniu niejawnym, wniosek o przywrócenie, odpis postanowienia, przywrócenie terminów, uchybienie terminów, e
Zobacz»

VI Gz 98/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Rzeszowie

Data orzeczenia: 9 maja 2014

Data publikacji: 2 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • wniesienie zażalenia na postanowienie, zażalenie na postanowienie sądu, termin do wniesienia zażalenia, postanowienie sądu rejonowego, odmowa zwolnienia od opłaty, przywrócenie terminów, zażalenie pozwane na postanowienia, przedmiot odmowy, odpis przedmiotowego postanowienia, kloc, wydział gospodarczy, postanowienie sądu w przedmiocie, zwolnienie od ponoszenia kosztów, pozwany, koszt opłaty od apelacji, termin do złożenia zażalenia, odrębne postanowienie, zwrotne poświadczenie odbioru, rozpoznanie zażalenia, pozwany odpis
Zobacz»

III AUz 96/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 15 listopada 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, sposób i termin zaskarżenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, strona występująca w sprawie, sposób wniesienia środka, postanowienie na posiedzeniu niejawnym, ewentualne zaskarżenie, sposób i termin zaskarżenia, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, sytuacja wydania, radca prokuratorii generalnej skarbu, wstępna kontrola, dyrektor wojskowego biura emerytalnego, ogłoszenie postanowienia, tryba i termin, szczególny stan, wnioskodawca, wniesienie środków zaskarżenia, data stempla pocztowego, rzecznik patentowy
Zobacz»

VIII Pz 2/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Gliwicach

Data orzeczenia: 13 lutego 2015

Data publikacji: 10 marca 2015

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, pozwany, postanowienie sądu rejonowego, odpis postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, placówka poczty polskiej, tarnowska góra, ekwiwalent pieniężny za urlop, postanowienie z dni, zażalenie pozwane na postanowienia, pozwany, potwierdzenie nadania, postanowienie sądu rejonowego, zwrot kosztów postępowania zażaleniowego, przekroczenie terminów, zażalenie strony, radca prawny, odpis postanowienia, urlop wypoczynkowy, koperta, zaskarżone postanowienie, pełnomocnik strony, przesyłka, skarb państwa kosztów pomocy
Zobacz»

VII Pz 44/15

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 11 czerwca 2015

Data publikacji: 15 czerwca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 51%

Wspólna treść

doręczenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • doręczenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, strona powodowa dopiero, przepisany termin, pełnomocnik powódki, osoba upoważniona do odbioru, termin do wniesienia środka, odbiór pisma, wniesienie środków zaskarżenia, brak strony, odebrana przesyłka, przewodniczący oddział, kształtowanie sposobów, akt potwierdzeń, zażalenie powódki, sposób doręczania pism sądowych, swobodna dyspozycja, przypadek ustanowienia, treść przesyłek, zwrotka
Zobacz»

III AUz 25/13

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 21 lutego 2013

Data publikacji: 28 lutego 2013

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, spóźnione zażalenie, zaskarżenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • tygodniowy termin, termin do wniesienia zażalenia, zażalenie wnioskodawczyni, doręczenie postanowienia, wniesione zażalenie, termin do żądania sporządzenia, dzień ogłoszenia postanowienia, spóźnione zażalenie, obowiązek z urzędu, nieobecność strony na rozprawie, zaskarżenie, zażalenie od postanowienia sądu, przypadek nieobecności, pośrednictwu urzędów, podstawa prawna wydanego rozstrzygnięcia, doręczenie postanowienia zapadłego, upływ, postanowienie zapadłe na rozprawie, bieg, odpis prawomocny
Zobacz»

II Cz 905/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Szczecinie

Data orzeczenia: 16 czerwca 2014

Data publikacji: 24 czerwca 2014

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, odpis postanowienia, doręczenie postanowienia, termin ustawowy
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, bednarka, odpis postanowienia, zachód, zażalenie od postanowienia sądu, sądowe wynagrodzenie, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, biuro podawcze sądu, warunki ogólne, ogłoszenie postanowienia, strona postanowienia, postanowienie sądu rejonowego szczecin, przedmiot przyznania, doręczenie postanowienia, szereg zarzutów, zażalenie pozwane na postanowienia, termin ustawowy, zwrotne potwierdzenie, zażalenie na postanowienie sądu
Zobacz»

I ACz 315/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Data orzeczenia: 23 lutego 2012

Data publikacji: 28 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

odpis postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • odpis postanowienia, termin do wniesienia środka, wniesienie środka odwoławczego, termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia, termin i sposób, postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia, wypowiedzenie pełnomocnictwa procesowego, przyznanie wynagrodzenia biegłe, dowód doręczenia odpisu, doręczenie odpisu postanowienia, przyczyna odrzucenia, sposób zaskarżenia, chwilą zawiadomienia, data doręczenia odpisu, otrzymanie odpisu, adwokat ustanowiony z urzędu, postanowienie z dni, uprawnienie strony, upływ terminów
Zobacz»

II Cz 751/14

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy

Data orzeczenia: 20 stycznia 2014

Data publikacji: 30 marca 2015

Istotność:

Poziom podobieństwa: 50%

Wspólna treść

termin do wniesienia zażalenia, doręczenie postanowienia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • termin do wniesienia zażalenia, zażalenie dłużniczki na postanowienie, niewłaściwy adres, doręczenie postanowienia, tytuł wykonawczy, trafność wydanego postanowienia, podstawa złożenia wniosku, skuteczne wniesienie zażalenia, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, ustawowy termin, postanowienie o odrzuceniu zażalenia, zasadność i prawidłowość, ponowne wydanie, nieterminowość, złożenie wniosku o przywrócenie, w zamian, przedmiotowe zażalenie, pozbawiona możliwość obrony, ewentualny wniosek
Zobacz»

VII Pz 128/14

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Łodzi

Data orzeczenia: 13 listopada 2014

Data publikacji: 24 listopada 2014

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

doręczenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, zaskarżenie
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • doręczenie postanowienia, wznowienie procesów, decyzja o cofnięciu, cofnięcie powództwa, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, ogłoszenie postanowienia, złożenie zażalenia, termin do wniesienia zażalenia, wiadomość druga, proces sądowy, postanowienie o umorzeniu, odwołanie oświadczenia woli, pisemne uzasadnienie postanowienia, miesiąc po dacie, zaskarżenie, roszczenie w przyszłości, nowy pozew, strona powodowa, zażalenie na postanowienia
Zobacz»

I ACz 580/12

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie

Data orzeczenia: 3 sierpnia 2012

Data publikacji: 27 listopada 2012

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

odpis postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, posiedzenie niejawne, postanowienie sądów, wydział cywilny, zapłata, data, pozwany
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • stempel na kopercie, odpis postanowienia, data stempla, termin do wniesienia zażalenia, spółka komandytowa, burda, wydział cywilny w składzie, postanowienie sądu okręgowego, skutek zażaleń, lipiec, zarządzenie, posiedzenie niejawne, postanowienie z dni, postanowienie sądów, wydział cywilny, czerwiec, pełnomocnik, zapłata, data, pozwany
Zobacz»

III AUz 558/15

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Data orzeczenia: 29 grudnia 2015

Data publikacji: 25 stycznia 2016

Istotność:

Poziom podobieństwa: 49%

Wspólna treść

doręczenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia
 • Wspólne odwołania prawne
 • Powiązana tematyka
  • odrzucenie zażalenia
 • Ważne frazy
  • elektroniczne potwierdzenie, doręczenie postanowienia, ogłoszenie postanowienia, termin do wniesienia zażalenia, potwierdzenie odbioru, doręczenie postanowienia zapadłego, postanowienie zapadłe na rozprawie, postanowienie z uzasadnieniem, placówka pocztowa operatora, odrzucenie odwołania, posiedzenie jawne, wysłanie do sądu, pełnomocnik, akt sądowy, analizowana kwestia, sporządzenie uzasadnienia i doręczenie, przywrócenie terminów, zażalenie od postanowienia sądu, prawo pocztowe, zażalenie wniosków
Zobacz»
Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Rybińska
Podmiot udostępniający informację:  Sąd Okręgowy w Świdnicy
Osoba, która wytworzyła informację:  Anatol Gul,  Aleksandra Żurawska ,  Piotr Rajczakowski
Data wytworzenia informacji: