Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3856

I C 208/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-06-12

Data publikacji: 2018-03-09

trafność 100%

Sygn. akt IC 208/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 czerwca 2017 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Jacek Szerer Protokolant : Magdalena Paruch po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2017 r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa (...) spol. s r.o. z siedzibą w P. przeciwko L. P. o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną I uznaje za bezskuteczną wobec powoda (...) spol. s r.o. umowę przeniesienia użytkowania wieczystego grun
Czytaj więcej»

I C 263/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2012-12-05

Data publikacji: 2013-01-25

trafność 100%

Sygn. akt IC 263/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 grudnia 2012 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Jadwiga Wójcikiewicz Protokolant Sylwia Jurkowska po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Gminy S. przeciwko (...) S.A. Oddział w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. Oddział w W. na rzecz strony powodowej Gminy S. kwotę 3.575 zł (trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych
Czytaj więcej»

I C 281/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2019-10-04

Data publikacji: 2020-01-13

trafność 100%

Sygn. akt I C 281/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2019 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący SSO Arkadiusz Marcia Protokolant Judyta Odachowska po rozpoznaniu w dniu 4 października 2019 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa G. B. i E. B. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. (...) w B. o uchylenie uchwały I powództwo oddala; II zasądza od powodów na rzecz strony pozwanej koszty procesu w kwocie 377 zł. Sygn. akt
Czytaj więcej»

I C 263/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-06-10

Data publikacji: 2015-09-09

trafność 100%

Sygn. akt I C 263/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 czerwca 2015 roku Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSO Jadwiga Wójcikiewicz Protokolant Sylwia Jurkowska po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 roku w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa K. S. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od strony pozwanej (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda K. S. kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) z ustawowymi odsetkami od dnia
Czytaj więcej»

I C 419/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-05-14

Data publikacji: 2015-07-14

trafność 100%

Sygn. akt IC 419/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 maja 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Jerzy Habaj Protokolant: Marcelina Nowicka po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2015 r. w Świdnicy sprawy z powództwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. K. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego K. K. (1) na rzecz powoda (...) S.A. w W. kwotę 85 266,19 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 27 kwietnia 2012 r. do dnia zapłaty; II dalej idące powództ
Czytaj więcej»

I C 429/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-05-20

Data publikacji: 2014-10-01

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Sygn. akt IC 429/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący: SSO Jerzy Habaj Protokolant: Katarzyna Drożdż po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa E. K. przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w W. o stwierdzenie nieważności uchwały I powództwo oddala; II zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 180 zł tytułem zwrotu kosztów proce Sygn. akt I C 429/14 UZASADNIENIE E. K. wni
Czytaj więcej»

I C 437/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-04-24

Data publikacji: 2015-06-24

trafność 100%

Sygn. akt IC 437/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 kwietnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO M. Wurm – Klag Protokolant: Justyna Malczyk po rozpoznaniu w dniu 24 kwietnia 2015 r. w Świdnicy sprawy z powództwa S. C. przeciwko Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi (...) Spółce z o.o. w D. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda na rzecz strony pozwanej kwotę 3.617 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa pro
Czytaj więcej»

I C 466/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2015-12-18

Data publikacji: 2016-03-02

trafność 100%

Sygn. akt IC 466/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 grudnia 2015r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący : SSO Maciej Ejsmont Protokolant : Anna Ogrodnik po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2015 r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa B. W. i K. W. (1) przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w O. o uchylenie uchwały I uchyla uchwałę strony pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej (...) przy ul. (...) w O. o nr (...) z dnia
Czytaj więcej»

I C 481/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-08-20

Data publikacji: 2014-10-31

trafność 100%

Sygn. akt IC 481/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 sierpnia 2014r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie : Przewodniczący SSO Waldemar Kuś Protokolant Magdalena Kiełbus po rozpoznaniu w dniu 20 sierpnia 2014 r. w Świdnicy sprawy z powództwa (...) z siedzibą w G. przeciwko T. S. i B. S. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych T. S. i B. S. kwotę 116.763,19 (sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy 19/100) zł na rzecz powoda (...) z siedzibą w G. z
Czytaj więcej»

I C 534/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-04-20

Data publikacji: 2016-09-05

trafność 100%

Sygn. akt IC 534/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 kwietnia 2016 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy Wydział I Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSO Grażyna Ucińska Protokolant: Dorota Malinowska po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 r. w Świdnicy sprawy z powództwa B. S. przeciwko (...) Sp. z o.o. w B. o zapłatę I. zasądza od strony pozwanej (...) Sp. z o.o. w B. na rzecz powódki B. S. kwotę 5.245 zł (pięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych) z ustawowymi odsetkami za opóźnie
Czytaj więcej»