Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
4277

II Ca 502/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2012-12-06

Data publikacji: 2013-02-19

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 502/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 6 grudnia 2012r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Kobus Sędziowie: SO Aleksandra Żurawska SO Piotr Rajczakowski Protokolant: Alicja Marciniak po rozpoznaniu w dniu 6 grudnia 2012r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. W. przeciwko A. W. przy udziale interwenienta ubocznego Gminy W. o eksmisję na skutek apelacji powódki od wyroku Sądu Rejonowego
Czytaj więcej»

II Ca 503/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2021-11-26

Data publikacji: 2022-01-10

trafność 100%

Istotność:

II Ca 503/21 UZASADNIENIE Wyrokiem z dnia 9 marca 2021r, sygn. akt (...) Sąd Rejonowy w Ś. zasądził od strony pozwanej Towarzystwa (...) SA w W. na rzecz powoda A. T. kwotę (...) zł z odsetkami ustawowymi, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Apelację od powyższego orzeczenia wniósł powód, który zaskarżył wyrok w części oddalającej powództwo co do kwoty (...) zł oraz wskazał następujące zarzuty: 1 naruszenie art. 445 § 1 kc poprzez błędną jego wykładnię polegającą na uznaniu, iż w okoliczn
Czytaj więcej»

II Ca 508/13

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-06-19

Data publikacji: 2013-07-31

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 508/13 W Y R O K W I M I E N I U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J Dnia 19 czerwca 2013 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy II Wydział Cywilny Odwoławczy w następującym składzie : Przewodniczący : SSO Anatol Gul po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2013 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) SA w W. (...) Oddziału (...) we W. Gazowni (...) przeciwko R. I. o zapłatę 4964,88 zł na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 13 m
Czytaj więcej»

II Ca 504/22

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2022-12-30

Data publikacji: 2023-02-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 504/22 UZASADNIENIE Zaskarżonym postanowieniem z dnia 28 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy: I uznał co do zasady żądanie zniesienia współwłasności nieruchomości zabudowanej położonej w K. , składającej się z działki numer (...) , o powierzchni (...) , dla której Sąd Rejonowy w Z. (...) Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą (...) stanowiącej współwłasność K. O. i uczestniczki L. P. w częściach po (...) w ten sposób, że: A korzystając z opinii uzupełniającej numer (...) bie
Czytaj więcej»

II Ca 506/17

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2017-07-03

Data publikacji: 2017-08-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 506/17 1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 lipca 2017 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski po rozpoznaniu w dniu 3 lipca 2017 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) we W. przeciwko D. K. (1) o zapłatę 5.928,50 zł na skutek apelacji strony powodowej od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 26 kwietnia 2017 r., sygn. akt I C 458/17 I zmienia zaskarżony
Czytaj więcej»

II Ca 514/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2016-06-27

Data publikacji: 2016-07-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 514/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 czerwca 2016r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2016r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) w S. Spółki z o.o. w S. przeciwko T. K. o zapłatę 298,10 zł na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 4 kwietnia 2016 r., sygn. akt I C 2323/15 oddala apelację . S
Czytaj więcej»

II Ca 512/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2013-09-10

Data publikacji: 2013-10-10

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 512/13Sygn. akt II Ca 512/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 września 2013r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Grażyna Kobus Sędziowie: SO Aleksandra Żurawska SR Maciej Ejsmont (del.) Protokolant: Bogusława Mierzwa po rozpoznaniu w dniu 10 września 2013r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę 19.800 zł na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowe
Czytaj więcej»

II Ca 526/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2014-09-18

Data publikacji: 2014-09-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 526/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 września 2014 r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Anatol Gul Sędziowie: SO Piotr Rajczakowski SO Barbara Nowicka Protokolant: Bogusława Mierzwa po rozpoznaniu w dniu 18 września 2014 r. w Świdnicy na rozprawie sprawy z powództwa Z. K. (1) przeciwko P. C. o zapłatę 25.300 zł na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2014
Czytaj więcej»

II Ca 512/21

uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2021-12-21

Data publikacji: 2022-03-02

trafność 100%

Sygn. akt II Ca 512/21 UZASADNIENIE Zaskarżonym wyrokiem z 4 marca 2021r. Sąd Rejonowy: I zasądził na rzecz powódki T. S. od strony pozwanej G. (...) K. kwotę 60.604,26 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 5.09.2019r. do dnia zapłaty; II zasądził na rzecz powódki T. S. od strony pozwanej G. (...) K. kwotę 8448 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty; III zasądził na rzecz powódki T. S. od strony pozwan
Czytaj więcej»

II Ca 516/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Okręgowy w Świdnicy

Data orzeczenia: 2019-07-12

Data publikacji: 2019-09-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt II Ca 516/19 WYROK 1.W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2019r. Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym: Przewodniczący: SSO Maciej Ejsmont po rozpoznaniu w dniu 12 lipca 2019 r. w Świdnicy na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa (...) Sp. z o.o. w K. przeciwko D. D. o zapłatę na skutek apelacji strony powodowej od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku z dnia 8 kwietnia 2019 r., sygn. akt I C 2087/18 oddala apelację. Sygn. akt II Ca 5
Czytaj więcej»